کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) مالتی مود OM3

Nexans fiber 12 core Multi mode OM3
N165.185
نگزنس
موجود
 
مالتی مود
فیبر نوری OM3 نگزنس با قطر هسته 50µm میکرون و دارای روکش هسته بهینه شده با قطر همسان با سایز 125µm میکرون می باشد که به صورت 50/125µm شناخته می شود. فیبر نوری OM3 در دامنه طول موج 850nm نانومتر و 1300nm نانومتر با پشتیبانی باند 2000/500MHz-km و افت معمول برابر 3/1dB/km 3.5/1.5 dB/km عملیاتی می گردد.

فیبر نوری OM3 توانایی انتقال پهنای باند 10Gb در 300 متر و 100Gb در 70 متر را دارا می باشد. حداقل پهنای باند موثر در فیبر نوری OM3 برابر 2000/500MHz-km بوده و پوشش فرکانسی ایده آل قابل دسترس معادل 1500 MHz*km / 500 MHz*kmمی باشد.

 

حداکثر افت فیبر نوری مالتی مد. OM3
  850 nm 1300 nm
OM3 3.5 dB/km 1.5 dB/km

 

مشخصات فنی

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) مالتی مود OM3

    نظرات کاربران
    ارسال نظر