آدابتور فیبر نوری SC دوتایی مالتی مود

Fiber adoptor SC MM duplex
392522464219886
NO Name
موجود
مالتی مود
آدابتور دوتایی SC مالتی مود برای اتصال بین پیگتیل و پچ کورد در پچ پنل های فیبر و باکس های ایندور و اوت دور قرار میگرند .
نظرات کاربران
ارسال نظر