درزگیر چسبی بدنه ترانکینگ لگراند فرانسه

LEGRAND BODY JOINT
010692

درزگیر چسبی بدنه ترانکینگ لگراند با کد کالای 010692 طراحی شده برای تمامی ترانکینگ های لگراند می باشد. درزگیر بدنه ترانکینگ لگراند برای پوشش درز بین اتصال دو شاخه ترانکینگ لگراند بعد از نصب به کار می رود.

مشخصات فنی

درزگیر چسبی بدنه ترانکینگ لگراند فرانسه

    نظرات کاربران
    ارسال نظر