کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) مالتی مود OM3

Nexans fiber 12 core Multi mode OM3
N165.185
Nexans
موجود
 
 
مالتی مود
فیبر نوری OM3 k نگزنس با قطر هسته 50µm میکرون و دارای روکش هسته بهینه شده با قطر همسان با سایز 125µm میکرون می باشد که به صورت 50/125µm شناخته می شود. فیبر نوری OM3 در دامنه طول موج 850nm نانومتر و 1300nm نانومتر با پشتیبانی باند 2000/500MHz-km و افت معمول برابر 3/1dB/km 3.5/1.5 dB/km عملیاتی می گردد.

فیبر نوری OM3 توانایی انتقال پهنای باند 10Gb در 300 متر و 100Gb در 70 متر را دارا می باشد. حداقل پهنای باند موثر در فیبر نوری OM3 برابر 2000/500MHz-km بوده و پوشش فرکانسی ایده آل قابل دسترس معادل 1500 MHz*km / 500 MHz*kmمی باشد.

 

حداکثر افت فیبر نوری مالتی مد. OM3
  850 nm 1300 nm
OM3 3.5 dB/km 1.5 dB/km

 

مشخصات فنی

کابل فیبر نوری نگزنس 12 رشته (کور) مالتی مود OM3

    نظرات کاربران
    ارسال نظر