آدابتور فیبر نوری SC دوتایی سینگل مود یو پی سی

Fiber adoptor SC SM UPC duplex
392521497009176
NO Name
وارداتی با بهترین قیمت
موجود
  • __SepehrSimpleProduct__
 
سینگل مود
در صورتی که میزان انحنای سطح مقطع فیبر را بیشتر کنند.به نحوی که برآمدگی نوک فیبر بیشتر شود و به حالت گنبدی شکل تبدیل شود نتایج بهتری حاصل میشود.با این کار تماس بین دو هسته بیشتر می گردد به همین دلیل به آن Ultra Physical Contact یا UPC می گویند.در کانکتورهای UPC میزان افت کمتر از -50 dB می باشد.
مشخصات فنی

آدابتور فیبر نوری SC دوتایی سینگل مود یو پی سی

    نظرات کاربران
    ارسال نظر