کاست پچ پنل فیبر نوری نگزنس

Nexans Splice Cassette Heat Shrink Protectors Small
N890.020
Nexans
موجود
متعلقات

سینی مخصوص محافط اتصال حرارتی نگزنس که با نام کاست پچ پنل فیبر نوری هم شناخته میشود.

از این کاست برای مرتب کردن و محافظت از پیگ تیل های جوش(فیوژن) شده به سر کابل فیبر نوری و آرایش آنها در پچ پنل فیبر نوری نگزنس استفاده میشود

نظرات کاربران
ارسال نظر