کابل ترکیبی کواکسیال (هم محور)Outdoor

Coaxial Combined cable (Coaxial + power ) outdoor
Dimo
موجود
  • __SepehrSimpleProduct__
 
 
Outdoor
کابل ترکیبی کواکسیال (هم محور)outdoor
دارای مغزی تمام مس(رسانا)داخلی که بادو روکش منعطف(نارسانا)خارجی پوشش داده شده است
پوشش اولیه آنpvcوپوشش بیرونی آن پلی اتیلن می باشد
مغزی این کابل 0/7وبرق آن30×0/15رشته می باشد
مشخصات فنی

کابل ترکیبی کواکسیال (هم محور)Outdoor

    نظرات کاربران
    ارسال نظر