کابل ترکیبی کواکسیال (هم محور)Indoor

Coaxial Combined cable (Coaxial + power ) indoor
Dimo
موجود
  • __SepehrSimpleProduct__
 
 
Indoor
بل ترکیبی کواکسیال (هم محور)indoor
دارای مغزی تمام مس(رسانا)داخلی که باروکشی بسیار منعطف (نارسانا)خارجی پوشش داده شده است
پوشش خارجی آن pvc بارنگ بنفش بوده و باعث کاهش نویز ونوسان بوده
مغزی کابل دیمو0/7وبرق آن40×0/15رشته می باشد
مشخصات فنی

کابل ترکیبی کواکسیال (هم محور)Indoor

    نظرات کاربران
    ارسال نظر