0 0
زیرگروه ها
مارک

آنتن ها

نوع نمایش :
2 کالا
مقایسه

Phase-25dBi-iso-Easy-X برند فاز (Phase)

Phase-25dBi-iso-Easy-X Antenna

آنتن‌ 25dBi برند فاز (Phase)، با قطر 42 سانتیمتر برای انتقال داده به فواصل کوتاه تا 10 کیلومتر بکار گرفته می‌شود
مقایسه

Phase-25dBi-iso-easy برند فاز (Phase)

Phase-25dBi-iso-easy Antenna

آنتن‌ 25dBi برند فاز (Phase)، با قطر 42 سانتیمتر برای انتقال داده به فواصل کوتاه تا 10 کیلومتر بکار گرفته می‌شود.
loading

در حال بازیابی ...