پچ پنل شبکه Cat5 STP

نوع نمایش :
1 کالا
مقایسه

پچ پنل نگزنس ۲۴ پورت Unloaded

Nexans patch panel 24 port unloded

پچ پنل های نگزنس پچ پنل های آنلودد هستند. پچ پنل های آنلودد به نام پچ پنل بدون کیستون نگزنس نیز شناخته می شوند زیرا فاقد کیستون ثابت بوده و در پشت پورت ها تنها یک ریل خالی وجود دارد. مزیت پچ پنل های آنلودد انعطاف پذیری آنها می باشد. بدین معنی که کاربر می تواند، بسته به نیاز خود کیستون های جداگانه تهیه کرده و در پورت ها استفاده کند. افزون بر آن تغییر و جابجایی کیستون های معیوب نیز در آنها آسان تر است.
loading

در حال بازیابی ...