کابل فیبر نوری
  • مشخصات فنی فیبر نوری نگزنس

    مشخصات فنی فیبر نوری نگزنس

    ساختار این نوع از کابل فیبر نوری نگزنس به گونه ای است که میتوان هم آن را در محیط بیرون (Outdoor) و به صورت دفنی استفاده کرد و هم در محیط داخلی (Indoor) و درون داکت به کار برد.